top of page
Anker 1

afdruk

 

Tin Man House

Vakantie- en appartementverhuur

Schmitzlödericherstrae 17

51491 Overath

tel. +49 (0) 2204 73097

Mail.  f .blechmann @ t-online.de

 

contactpersoon

Calvin Cyperski und Lyonel Cyperski

// Disclaimer en gegevensbescherming

 

/ Inhoud van het online aanbod

De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de

informatie verstrekt. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, die betrekking hebben op materiële schade

of idealiter verband houdt met het al dan niet gebruiken van de informatie of

veroorzaakt door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie zijn fundamenteel

uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat de auteur met opzet of grove nalatigheid heeft gehandeld

is aanwezig. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen

om de pagina's of het hele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen

of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

 

/Referenties en links

Bij directe en indirecte verwijzingen naar externe websites ("links") die buiten het verantwoordelijkheidsgebied vallen

van de auteur, zou een aansprakelijkheidsverplichting pas in werking treden in het geval dat de auteur van

kennis heeft van de inhoud en het voor hem technisch mogelijk en redelijk zou zijn om deze te gebruiken in het geval van illegaal gebruik

Voorkom inhoud.

 

De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat er op het moment dat de links werden gemaakt geen illegale inhoud op de

gelinkte pagina's waren herkenbaar. Over het huidige en toekomstige ontwerp, de inhoud of de

De auteur heeft geen enkele invloed op het auteurschap van de gelinkte pagina's. Daarom distantieert hij zich

hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/verbonden pagina's die zijn gepubliceerd nadat de link is geplaatst

werden veranderd. Deze verklaring is van toepassing op alle links en binnen de eigen website van het bedrijf

Referenties en voor inzendingen van derden in gastenboeken, discussieforums en

Mail lijst. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit de

Het al dan niet gebruiken van informatie die op deze manier wordt gepresenteerd, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de aanbieder van de

Pagina waarnaar werd verwezen, niet de pagina die aan de betreffende publicatie is gekoppeld

verwijst.

 

/Auteursrecht en merkenrecht

De auteur spant zich in om de auteursrechten van de afbeeldingen, geluidsdocumenten,

Besteed aandacht aan videosequenties en teksten, afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties die u zelf hebt gemaakt

en teksten of op licentievrije afbeeldingen, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten

om op terug te vallen. Alle handelsmerken vermeld op de website en mogelijk beschermd door derden

en handelsmerken zijn onvoorwaardelijk onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht

en de eigendomsrechten van de respectievelijke geregistreerde eigenaren. Simpelweg vanwege de loutere vermelding is niet

om de conclusie te trekken dat de merken niet worden beschermd door de rechten van derden! Het auteursrecht voor

gepubliceerde objecten die door de auteur zelf zijn gemaakt, blijven uitsluitend bij de auteur van de pagina's. een reproductie

of het gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische

of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

 

/ Gegevensbescherming

Voor zover de mogelijkheid om persoonlijke of zakelijke gegevens in te voeren op de website beschikbaar is

(e-mailadressen, namen, adressen), de openbaarmaking van deze gegevens vindt plaats aan de kant van de gebruiker

uitdrukkelijk op vrijwillige basis. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is - tot nu toe

technisch mogelijk en redelijk - zelfs zonder het specificeren van dergelijke gegevens of het specificeren van geanonimiseerde gegevens

of een pseudoniem. Het gebruik van de informatie in het impressum of vergelijkbare informatie

gepubliceerde contactgegevens zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen

Het is niet toegestaan door derden ongevraagde informatie te sturen. legaal

Er zijn stappen te ondernemen tegen afzenders van zogenaamde spammails die dit verbod schenden

uitdrukkelijk voorbehouden.

 

/ Google Analytics

Op basis van de huidige aanbeveling van de BVDW (Federale Vereniging van de Digitale Economie), is het:

wees erop dat Google Analytics wordt gebruikt als een webanalysetool. De huidige

De richtlijnen voor gegevensbescherming van Google Analytics kunnen worden bekeken op het volgende adres:

Gegevensbeschermingsverklaring voor Google Analytics

 

/ Koekjes

Deze website maakt op sommige plaatsen gebruik van zogenaamde cookies. Ze dienen om het aanbod te doen

om het gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw

Computer en opgeslagen door uw browser. Cookies beschadigen uw computer niet

en bevatten geen virussen. U kunt de installatie van cookies voorkomen door de juiste instelling te maken

Voorkom uw browsersoftware.

 

/ Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie die u op deze pagina hebt geopend

werd verwezen. Als delen of individuele formuleringen van deze tekst niet voldoen aan de huidige wettelijke situatie,

niet meer of niet volledig overeenkomen, blijven de overige delen van het document in hun

Dit heeft geen invloed op de inhoud en de geldigheid ervan.

bottom of page