top of page
Anker 1

Conditie 

Algemene verhuurvoorwaarden Haus Blechmann

Schmitzlödericherstrae 17, 51491 Overath

 

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij boeking

geaccepteerd.

 

§ 1 boeking

Een boeking vereist altijd een schriftelijke (per e-mail of fax)

Intentieverklaring van de huurder. De boeking wordt gemaakt per e-mail of fax

bevestigd en is daarom bindend.

Het geldt voor de geregistreerde periode en de geregistreerde

Aantal mensen. De huurwoning is bewoond, tenzij anders

overeengekomen, op de dag van aankomst vanaf 14.00 uur Tenzij anders overeengekomen, dient het gehuurde op de dag van vertrek om 10.00 uur te zijn verlaten.

 

Het meenemen van huisdieren (van alle soorten) is alleen toegestaan na uitdrukkelijke terugkeer

taal en toestemming kan worden verleend door de verhuurder.

 

§ 2 betalingen

De betalingsafspraken zijn bindend vanaf de huurovereenkomst.

 

§ 3 schade

De huurder dient zorgvuldig om te gaan met het gehuurde en de inventaris. Hij is verplicht alle schade tijdens zijn verblijf te melden

Meld verhuurder. De huurder is persoonlijk aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte

Schade. De huurder wordt verzocht bij aankomst de inventaris van het gehuurde te controleren en eventuele schade binnen 24 uur aan de verhuurder te melden, zodat herstelmaatregelen kunnen worden genomen.

 

§ 4 herroepingsrecht (annuleringen)

De huurder dient zich schriftelijk terug te trekken uit het contract.

De annuleringskosten staan vermeld in de huurovereenkomst en zijn juridisch bindend.

 

§ 4 een herroepingsrecht van de verhuurder

De verhuurder kan het contract opzeggen zonder opzegtermijn:

A. als de huurder of een medereiziger opzettelijk schade aan het gehuurde veroorzaakt.

B. als de huurder of een medereiziger zich niet houdt aan bestaande huisregels en andere mensen ongepast stoort of in gevaar brengt.

C. als de huurder de overeengekomen huur op de dag van aankomst niet betaalt of de overeengekomen borg achterlaat.

In deze gevallen vervalt de huurprijs of de gedane aanbetaling.

 

§ 5 slotclausule

De nietigheid van afzonderlijke bepalingen van deze voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In plaats van een niet-effectieve bepaling geldt een effectieve bepaling die de economische inhoud zo dicht mogelijk benadert. Hetzelfde geldt voor eventuele contractuele lacunes. Rectificatie

van fouten, met name van spel- of rekenfouten in geschreven

Aanbiedingen, bevestigingen en de website ferienwohnung-blechmann-overath.de zijn voorbehouden. Afwijkingen en nevenafspraken dienen schriftelijk te worden gemaakt.

 

Status 04/07/2010

Plaats van jurisdictie Bergisch Gladbach

 

 

Calvin Cyperski und Lyonel Cyperski

Schmitzlödericherstrae 17

bottom of page